in tien minuten arbodienst selecteren

Arbokiezer - selectietool arbodiensten

Eforis - eigen regie over bevlogenheid productiviteit en lifestyle risico's

Eigen regie voor medewerkers

De BPR-Toolbox van Eforis is een online omgeving die medewerkers en organisaties helpt bij het verbeteren van Bevlogenheid, Productiviteit en weerbaarheid tegen (lifestyle) Risico’s in de werkomgeving.

Kluwer Churn preventie programma

Kluwer Certified User Program

Ontwikkeling strategische campagne voor behoud online klanten Kluwer

verzekeringen online provisievrij collectief pensioen kiezer verzuim aov verzekering

Innosurance

Innosurance biedt verzekeringen nieuwe stijl, online, 100% provisievrij, en zonder tussenkomst van intermediairs, met uitsluitend A-merk verzekeraars en altijd gebaseerd op wensen van organisaties.

Projecten

doelbewust.verrassend.krachtig.initiërend.bewegend.inspirerend

Waarde-innovatie op het snijvlak van marketing en sales

Waarde innovatie

Innovatieve concepten creëren die bestaande markten opnieuw vormgeven. Dat is wat we doen. Grote inspiratiebronnen zijn ‘blue ocean’ en ‘the lean startup’.

Denken vanuit het principe van waarde innovatie op een pragmatische manier. Uitproberen en durven vallen en weer opstaan. Ondernemen pur sang, met jarenlange expertise op het snijvlak van slimme marketing en sales en door samen te werken met waardevolle partners.

Arbomarketing

Dialoque is gespecialiseerd in Arbo Marketing. We hebben veel kennis over vraag en aanbod in de markt van bedrijfsgezondheid. Als een van de weinige onafhankelijke partijen in de arbomarkt hebben we een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de transparantie. Dialoque initieerde activiteiten als Arbokiezer, BG magazine, Eforis en wordt regelmatig gevraagd mee te denken over strategie- of marktontwikkeling in de arbo markt.

Tot onze klanten behoren onder meer arbodiensten, re-integratiebedrijven, aanbieders van mobiltieitsoplossingen, verzuimspecialisten,verzekeraars, preventiespecialisten, interventionisten en aanbieders van verzuimsoftware.

Recente projecten

W aar zijn we mee bezig: